Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Javno informisanje o sudskim postupcima preneto kosovskim institucijama

27. mart 2015. god.

U zajednickom pismu koje su danas potpisali šefovi EULEX-a, Tužilackog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova, kosovske institucije preuzimaju odgovornost za informisanje medija i šire javnosti o svim sudskim aktivnostima na Kosovu. Sudovi i tužilaštva imaju svoje službenike za štampu, ciji se kontakt nalazi u prilogu. Sva medijska pitanja o predmetima u sudovima i tužilaštvima uputite neposredno njima. EULEX ce preusmeriti novinare koji traže informacije o pojedinim predmetima u sudovima ili tužilaštvima relevantnim kosovskim institucijama. EULEX ce nastaviti da informiše javnost o sudskim postupcima na severu Kosova. 

Da biste preduzmeli zajednicko pismo kliknite ovde