Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX završio kurs specijalizovane obuke o prvom odgovoru na slučajeve nasilja u porodici za službenike Policije Kosova

21. februar 2020. god.

Priština, 21. februar 2020. god. – Kurs specijalizovane obuke o standardizovanom i efektivnom prvom odgovoru na slučajeve nasilja u porodici održan je za oko 100 policajaca prvog reda i istražitelja nasilja u porodici od 18. do 20. februara 2020. god. u Prištini. 

Kurs obuke koji su održali eksperti EULEX-a Roland Burgsteiner and Magdalena Trojca imao je za cilj da omogući policijskim službenicima prvog reda da blagovremeno otkriju slučajeve nasilja u porodici, da standardizuju prvi odgovor kosovske policije na takve slučajeve i da stvore sigurnije okruženje za preživele, obezbeđujući pristup usredsređen na žrtvu. Fokus kursa bio je na unapređenju veština i efikasnosti pružalaca prvog odgovora na slučajeve nasilja u porodici, kako bi se osigurali bolji dokazi na mestu zločina i poboljšali kvalitet i broj uspešnih istraga i, na kraju, krivično gonjenje i presuđivanje takvih slučajeva.

Šef EULEX-a, Lars-Gunnar Wigemark, rekao je da su zakonski i politički okviri Kosova za nasilje u porodici napredni. Međutim, primena zakona i strategija može biti izazovna: „Kriminalizacija porodičnog nasilja u novom Krivičnom zakonu Kosova usvojenom prošle godine predstavlja prekretnicu. A Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u porodici 2016-2020 je još jedan važan element u ukupnoj arhitekturi za borbu protiv porodičnog nasilja. Nadam se da će novu Strategiju i Akcioni plan za narednih pet godina, kao i izmenjeni Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji sada čeka usvajanje, nova vlada Kosova što pre usvojiti.”

Major Ramadan Ahmeti, zamenik šefa policije u zajednici, napomenuo je da su kosovski zakoni u skladu sa međunarodnim standardima, ali bi policajci prvog reda trebalo da unaprede svoje veštine, kako bi efikasnije rešavali slučajeve nasilja u porodici.

“Rad pružalaca prvog odgovora može doprineti povećanju poverenja u Policiju Kosova. Kada je policijski službenik obučen, iskusan i profesionalan, preživeli će im se obratiti i lakše komunicirati s njima. Moramo identifikovati nedostatke i pravilno ih otkloniti, kako bismo bili tu za preživele i poslužili kao sjajan primer društvu. Prioritet je poštovanje zakona. Nema drugih alternativa tome”, kazao je Ahmeti.

Šefica Odeljenja Policije Kosova za obuku, potpukovnica Ziljfije Krasnići, rekla je da Policija Kosova treba da dobije dalju podršku za pružaoce prvog odgovora na slučajeve nasilja u porodici. „Izuzetno je važno da nam se obezbede dodatni specijalizovani kursevi obuke i stručnost EU za pružaoce prvog odgovora”, kazala je Krasnići.

Kurs za obuku deo je rada EULEX-a na unapređenju saradnje i interakcije u vezi sa slučajevima nasilja u porodici među svim relevantnim zainteresovanim stranama i pružaocima usluga. Pod svojim novim mandatom, EULEX je rodno zasnovano nasilje učinio specifičnom tematskom oblašću u okviru svojih funkcija nadgledanja, s ciljem da podrži sprovođenje zakona kroz posebne nalaze i preporuke i da pruži ciljanu pomoć.