Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava za štampu šefa misije EULEX, Gabriele Meucci

08. mart 2015. god.

EULEX će se danas pridružiti ljudima širom sveta u proslavi Međunarodnog dana žena, dana na koji imamo priliku da proslavimo dostignuća žena i ujedno uvažimo potrebu za većom jednakošću i apelujemo za nju.  Ovo je takođe trenutak da razmislimo o bitkama sa kojima se mnoge žene širom sveta još uvek suočavaju  u postizanju veće ravnopravnosti. 

Na Kosovu ima napretka u stavovima prema ženama. Sada postoje brojne inicijative koje imaju za cilj podizanje svesti o pitanjima rodne ravnopravnosti između žena i muškaraca u kući i u javnom životu. Žene imaju sve veći pristup obrazovanju i zapošljavanju, kao i oblasti vladavine prava. Međutim, potrebni su dalji napori kako bi se osiguralo da žene imaju jednake mogućnosti da ostvare svoja prava kao i muškarci. Rezultati izgradnje mira uvek utiču podjednako na muškarce i žene. Stoga žene treba da budu podjednako uključene u procese izgradnje mira, kako bi oni postali održivi. To je ono što se naglašava u Rezoluciji 1325. Saveta bezbednosti UN, a EULEX je dužan da RSBUN 1325 uzme u obzir kako u svojim unutrašnjim, tako i u svojim spoljašnjim delatnostima. To je od posebnog značaja u zemljama koje su i izašle iz konflikta, kao što je Kosovo. 

Zamenica šefa naše misije, Joelle Vachter, je tokom svoje tridesetogodišnje karijere stigla do vrha u sredinama u kojima dominiraju muškarci, uključujući francusku Vojsku i francusku Žandarmeriju. U EULEX-u radi veliki broj žena među sudijama, tužiocima i policajcima. To su sve žene koju su napredovale u karijeri u obalstima u kojima domoniraju muškarci. I ja i Joelle snažno podržavamo inicijativu Međunarodnog dana žena i shodno tome pozivamo žene na Kosovu da ne dozvole da pretpostavke društva o ulogama žena stanu na put onome što želite da postignete. Takođe pozivam sve muškarce na Kosovu da razmisle o suštinski bitnoj ulozi žena u promovisanju i unapređenju mira u svetu.