Naslovna  BreadCrumbTrailerKancelarija za informisanje  BreadCrumbTrailerVesti  BreadCrumbTrailerŠef Misije EU za vladavinu prava posetio...

Šef Misije EU za vladavinu prava posetio zajednički prelaz Mutivode

30. novembar 2020. god.

Šef Misije EU za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Lars-Gunnar Wigemark, zajedno sa Umerr Arthur Al-Khatib, političkim savetnikom Specijalnog predstavnika EU za dijalog između Beograda i Prištine, i Alan Wilson, višim savetnikom EULEX-a za Integrisano upravljanje granicom, posetio je 26. novembra zajednički prelaz (ZP) Mutivode, koji je finansirala EU, kao jedan od šest ZP uspostavljenih na osnovu Tehničkog protokola o IUG, oko kojeg su se u okviru dijaloga dogovorile i potpisale ga obe strane u februaru 2012. godine.  

Tokom posete ovom modernom ZP u pogledu otporne konstrukcije, funkcionalnosti i ekološke održivosti, Wigemark je napomenuo: „Za razliku od sličnog ZP Merdare, koji je u potpunosti postao operativan u oktobru, na prelazu Mutivode srpska policija i carina još uvek moraju da sede u starim i loše opremljenim barakama!”

U skladu sa svojim mandatom, EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku primeni relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji podržava EU. Misija pomaže dvema stranama u primeni Tehničkog protokola o IUG kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje na strateškom nivou, kao i u primeni sporazuma o slobodi kretanja. Nakon što je uspešno pomogla integraciju sudija, tužilaca i pomoćnog osoblja iz srpske zajednice na Kosovu u kosovski pravosudni sistem, Misija nastavlja da pruža podršku  i savetuje predsednika Osnovnog suda u Mitrovici i šefa Odeljenja Apelacionog suda u Mitrovici o primeni Sporazuma o pravosuđu postignutog uz posredovanje EU i iz njega proizašlih usaglašenih zaključaka.   

Natrag

Kancelarija za informisanje