Naslovna  BreadCrumbTrailerO EULEX-u

Dva cilja EULEX-a 1. Nadgledanje, podučavanje i savetovanje (NPS) 2. Izvršna funkcija

EULEX sprovodi svoj mandat kroz dva operativna cilja.

Kroz svoj cilj u ”nadgledanju, podučavanju i savetovanju (NPS)”, misija je usredsređena na pružanje podrške kosovskim institucijama vladavine prava u sedištu i visokoj upravi relevantnih institucija vladavine prava, u cilju jačanja lanca krivičnog pravosuđa, sa naglaskom na borbi protiv političkog uplitanja i nadgledanju osetljivih predmeta. U bliskoj saradnji sa SPEU na Kosovu, ona će pružiti podršku dijalogu između Beograda i Prištine, kako bi pomogla u sprovođenju preostalih sporazuma proizašlih iz dijaloga u oblasti vladavine prava. Više...

Kroz svoj “Izvršni” cilj, EULEX obezbeđuje da se usluge vladavine prava pružaju sve do onda kada napredak lokalnih organa bude omogućio potpuni prenos izvršnih funkcija na lokalne vlasti. Misija pruža podršku u rešavanju predmeta iz oblasti ustavnog i građanskog prava, kao i u krivičnom gonjenju u rešavanju izabranih krivičnih predmeta. U isto vreme EULEX predmeti će se stalno ocenjivati u cilju rekvalifikacije tih predmeta kao zajedničkih i daljeg angažovanja kosovskih sudskih, tužilačkih i istražnih organa, kako bi se izgradili kosovski kapaciteti u tim oblastima. 

Sve predmete nad kojima EULEX više nema nadležnosti od 15. aprila 2014. god. rešavaće će kosovski organi. EULEX sudije i tužioci će i dalje biti deo kosovskih institucija i radiće u skladu sa kosovskim zakonima. Više...

Šefica Misije: Alexandra Papadopoulou

EULEX je u potpunosti posvećen uključivanju ljudskih prava i rodne perspektive i standarda za rodnu ravnopravnost u sve svoje aktivnosti, kako unutar misije tako i u radu sa kosovskim institucijama.