Građanske parnice

Građanske parnice

Građanske parnice

Apelacioni sud

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
05. decembar 2013. god. AC.nr.3560/2012 English | Shqip | Srpski
18. oktobar 2013. god. Ac. nr. 3500/2012 English | Shqip | Srpski
09. septembar 2013. god. AC 5361/2012 English | Shqip | Srpski
02. avgust 2013. god. AC.nr.1496/2012 English | Shqip | Srpski
12. mart 2013. god. AC. nr. 3905/2012 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.