Krivični postupci

Krivični postupci

Krivični postupci

Osnovni sud u Uroševcu

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
06. oktobar 2016. god. Pkr 194.15 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
29. april 2015. god. P250/2013 Verdict English | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.