Žene u vladavini prava

Iz Evropskog parlamenta u Misiju vladavine prava EU

28. juni 2016. god.

Alina Matache je uključena u rad Evropske unije od ranih studentskih dana, što je jedan od brojnih razloga zašto teži vrednostima EU sa osmehom, posvećenošću i entuzijazmom.  

Polazeći od svog iskustva, Alina je prošlog avgusta otišla dalje u datoj oblasti pridružujući se Odseku za jačanje pri Misiji vladavine prava EU na Kosovu.

Njena pozicija specijalnog pomoćnika načelnika i zamenika načelnika Odseka za jačanje obuhvata izvršavanje različitih zadataka, ali u suštini podrazumeva to da se posao završi.  Sada.

Rukovodstvo Odseka i Alina koordinišu proces upravljanja merama iz Plana za sprovođenje misije (PSM) u odnosu na Odsek za jačanje. Mere iz PSM prate metodologiju upravljanja projektom navodeći aktivnosti, očekivane rezultate i objektivno ocenjive pokazatelje za svaki PSM. Alinin glavni zadatak je da prati i ocenjuje rezultate svakog projekta službe, da analizira i prenosi utiske rukovodstvu Odseka o postignutim ciljevima u smislu šireg mandata Misije.

Prema Alini, za rad Misije potrebne su kompetencije za saradnju sa različitim akterima, uključujući razvoj i održavanje partnerskog pristupa. 

„Uvek pokušavam da zadržim osmeh, da slušam i pregovaram i kada je to potrebno da budem ubedljiva, posebno kada moram da gradim mostove između različitih odeljenja. Na primer, u Odseku za jačanje svaka služba ima svoje prioritete koji potiču od različitih oblasti koje pokrivaju, kao što su: policija, granice, pravosuđe, popravne i unutrašnje stvari. Stoga, od presudnog je značaja da se svaki takav doprinos uskladi kako bi se postigli ciljevi Odseka za jačanje“, kaže Alina.

Ona je studirala političke nauke u Italiji, završila je svoj Erasmus u Francuskoj i stekla master diplomu u oblasti evropskih studija u Briselu. „Pošto sam rođena i odrasla u Rumuniji, obrazovala se Italiji i počela evropsku karijeru u Briselu, jednostavno se osećam Evropski“, naglašava ona. 

U toku svojih studija u Italiji, radila je sa različitim NVO, sindikatima i političkim strankama kako bi branila prava stranih studenata i radnika migranata. Željna i ambiciozna čak i tokom studija, obavljala je različite poslove da bi se izdržavala.

Stažiranje u Evropskom parlamentu bilo je polazna tačka za Alininu karijeru. To iskustvo ju je dovelo do zaposlenja sa punim radnim vremenom u Evropskom parlamentu, radeći za bivšeg rumunskog ministra odbrane. To iskustvo je produbilo njeno znanje u oblasti bezbednosnih i odbrambenih pitanja, posebno u vezi sa CSDP misijama. 

„Svaka CSDP misija mora da obaveštava Evropski parlament, u Pododboru za bezbednost i odbranu (SEDE), o svojoj aktivnosti. I tako se desilo da sam počela da učim o Kosovu, doprinoseći nacrtima izmena i dopuna godišnjih izveštaja“, objašnjava Alina.

Onda je odlučila da pohađa nekoliko kurseva na Evropskom koledžu za bezbednost i odbranu (ESDC). „Veoma sam zahvalna timu ESDC-a i njihovoj stručnoj obuci za CSDP misije, i još sam srećnija što sada dajem svoj doprinos kada mogu da ovde na Kosovu primenim znanje koje sam stekla.“

Alina je prvi put došla na Kosovo kada se pridružila EULEX-u. U svakom slučaju, pošto je upoznata sa Balkanom u smislu tradicije i stila života, bilo joj je veoma lako da se prilagodi na svakodnevni život na Kosovu.

U stvari, dok je živela u Italiji, sprijateljila se sa porodicom sa Kosova i znala je puno toga o Kosovu pre nego što je došla ovde. „Moja porodica je imigrirala u Italiju 1995. god. i tada smo u kraju bili jedina rumunska porodica, zajedno sa kosovskom porodicom“, seća se ona. 

Alina je stekla puno novih prijatelja otkada je stigla. Puno slobodnog vremena provodi sa njima, putuje i istražuje nova mesta širom Kosova. Pored toga, Alina se aktivno bavi sportom i nedavno je otpočela svoju novu avanturu CrossFit, u kojoj u potpunosti uživa jer je uvek spremna za nove izazove.