Vesti

EULEX podržao zvanično lansiranje Udruženja žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova

05. septembar 2018. god.

EULEX je juče, 4. septembra, podržao zvanično lansiranje Udruženja žena u Kazneno-popravnoj službi Kosova. Cilj ovog novog udruženja je unapređenje položaja žena u KPSK-u, podizanje svesti i promovisanje rodne ravnopravnosti, kao i pružanje mogućnosti za profesionalni razvoj ženama.

Kosovo je poslednjih godina izgradilo sveobuhvatan pravni okvir za garantovanje rodne ravnopravnosti i nediskriminacije. Međutim, žene su u velikoj meri nedovoljno zastupljene na tržištu rada, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, a posebno u bezbednosnom sektoru koji se tradicionalno smatra muškim poslom. Trenutno, žene čine 13% zaposlenih u KPSK-u, a malo žena ima pozicije na kojima se donose odluke. U skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, sve javne institucije na Kosovu su obavezne da promovišu rodnu ravnopravnost i obezbede jednaku rodnu zastupljenost.

Generalni direktor, Nehat Tači, izrazio je na ovom skupu punu podršku većoj rodnoj ravnopravnosti unutar KPSK-a, kao i opštem unapređenju mogućnosti za žene i devojčice na Kosovu. Zamenik šefa misije EULEX, Bernd Thran, naglasio je da je rodna ravnopravnost jedno od osnovnih načela i prioritet za EU i preduslov za izgradnju jakih institucija, i ponovo izrazio podršku KPSK-u. „Kazneno-popravna služba Kosova može da računa na kontinuiranu podršku EULEX-a  ovoj inicijativi ubuduće, kao i daljem razvoju KPSK-a uopšte”, izjavio je on.

Među ostalim govornicima bili su: Aferdita Mikulovci, predsednica Udruženja žena u Policiji Kosova, Igbale Rogova, izvršna direktorka Mreže žena Kosova, Annette Faith–Lihic, glavna politička savetnica SPEU/izvršna koordinatorka u Kancelariji EU/SPEU na Kosovu, Kimberly Riffe, ICITAP menadžer programa za Kosovo, Edi Gusia, izvršna direktorka Agencije za rodnu ravnopravnost, Lina Andeer, savetnica za rodnu ravnopravnost u EULEX-u, Suzana Tkavc, savetnik za rodnu ravnopravnost u KFOR-u, Aljban Murići, menadžer projekta u KCRŽM.

Tokom ovog skupa predstavnici iz svih kazneno-popravnih ustanova učestvovali su na prvoj sednici skupštine Udruženja i izabrali Zyrafete Imeraj za predsednicu novog udruženja. Gđa Imeraj je direktorka obezbeđenja u zatvoru Dubrava.

EULEX je podržao ovaj skup u sklopu svojih aktivnosti praćenja, podučavanja i savetovanja u KPSK-u, kroz projekat uključivanja aspekta rodne ravnopravnosti koji predvodi Kazneno-popravna jedinica.