"Mens rea"

26. februar 2015. god.

Kod vecine krivicnih dela postoji nešto što pravnici nazivaju "mens rea", odnosno latinski za "krivi um" ili namera da se izvrši krivicno delo.

Najteže u slucajevima navodne korupcije cesto je dokazati ne samo nezakonito ponašanje, vec i kriminalnu nameru.

U sklopu novouvedene EULEX-ove celije projekta, koja ima za cilj da dopuni, doprinese i podrži mandat EULEX-a u oblasti nadgledanja, poducavanja i savetovanja, te da obezbedi održivost u aktivnostima Misije, EULEX-ov Tim za borbu protiv korupcije organizovao je specijalnu obuku na temu "Dokazivanje kriminalne namere u slucajevima korupcije".

Obuka je održana 25.02.2015. godine, a ucestvovalo je petnaestoro istražitelja iz Odeljenja za borbu protiv korupcije pri kosovskoj Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija ima kljucnu ulogu u lancu borbe protiv korupcije na Kosovu: pored njene uloge u studijskim instrumentima za sprecavanje korupcije i nadzor u borbi protiv korupcije, njen zadatak je da sprovodi preliminarnu istragu u slucajevima sumnje u korupciju.

Cilj obuke je bio da se ojacaju kapaciteti službenika Agencije za sprovodenje delotvornih preliminarnih istraga, kao i za pripremanje potkrepljenih izveštaja o istrazi za tužilaštva. Nakon što je detaljno analizirao nedostatke u izveštajima preliminarne istrage koje je Agencija podnela tužilaštvima, EULEX je osmislio obuku tako da se usredsredi na to kako dokazati nameru u slucajevima korupcije.

"Ideja o ovoj obuci potice od EULEX-a i veoma je dobra ideja koju pozdravljamo zato što su prepoznati odredeni nedostaci u izveštajima koje smo podneli tužilaštvu. Pored toga, saglasili smo se da porazgovaramo sa tužiocima da cujemo i njihov stav o tome kako oni misle da naši argumenti mogu poslužiti kao dokazi u slucajevima u vezi sa korupcijom." – objašnjava Blerim Kelmendi, direktor Odeljenja Agencije za borbu protiv korupcije.

Obuku je održao tužilac EULEX-a Cezary Michalczuk, koga je impresionirala posvecenost istražitelja: "Zaista sam bio oduševljen aktivnim ucešcem zvanicnika ABPK i nivoom sadržajne rasprave koju smo vodili tokom obuke. Pitanje kriminalne namere je od presudnog znacaja u istragama u vezi sa korupcijom a Agencija ima sredstva i potencijal da bude u stanju da rasvetli ovaj element u izveštajima koje podnosi tužilaštvu. Posebno ovaj zadatak nije lak ali se uvek mora završiti ako zaista želimo da uspemo u borbi protiv korupcije na Kosovu."

Direktor Odeljenja Agencije za borbu protiv korupcije, naglasio je znacaj obuke: "Ovo je prvi put da imamo takvu obuku. Tece jako dobro i služi svrsi da se produbi naše znanje u vezi sa slucajevima koji se moraju proslediti tužilaštvu."

EULEX-ov Tim za borbu protiv korupcije propratice rezultate i uticaj obuke kako bi osmislio slicne radionice u predstojecim mesecima. 

Natrag

Služba za medije i javno informisanje