Naslovna  BreadCrumbTrailerSlužba za medije i javno informisanje  BreadCrumbTrailerVesti  BreadCrumbTrailerEULEX održao obuku za službenike...

EULEX održao obuku za službenike Granične policije Kosova

11. juli 2016. god.

Otkrivanje falsifikovanih putnih isprava je jedan od zadataka svakog službenika granične policije na granici u svakoj zemlji. Opštim razvitkom IT i srodnih tehnologija neprestano se razvija i falsifikovanje dokumenata, čime se povećava broj visoko-kvalitetnih falsifikata koje koriste kriminalci širom sveta.

6. jula 2016. godine EULEX Jedinica za granicu i administrativnu liniju na severu održala je dvodnevnu radionicu za oko 50 službenika Granične policije Kosova (GPK). Cilj radionice bio je da se GPK obuči za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava i da joj se predstavi kratak pregled o tome zašto je otkrivanje falsifikovanih putnih isprava bitno.

Nakon što su pokrenuli nekoliko zajedničkih patrola sa službenicima iz EULEX i GPK, službenici iz EULEX-a su uočili da su većini službenika GPK, iako su dobro poznavali svoju zonu odgovornosti, nedostajale veštine za otkrivanje falsifikovanih isprava.

Glavne aktivnosti obuke koju su održali stručnjaci iz EULEX-a bile su usredsređene na pregled najnovijih  trendova u falsifikovanju putnih isprava na Balkanu, u zemljama EU i širom sveta. Na obuci su prikazani primeri falsifikata i praktični primeri metoda za njihovo otkrivanje. 

Zona odgovornosti dveju severnih stanica GPK pokriva oko 140 km administrativne linije i veliki broj poznatih alternativnih puteva. Ovo područje je pod kontrolom 64 službenika GPK iz stanica Granične policije u Leposaviću i Zubinom Potoku.

EULEX je predstavio priručnik za obuku koji sadrži najnovije tehnike otkrivanja falsifikata isprava, koje će se koristiti kao sredstvo za efikasnu borbu protiv prevara na Kosovu. 

Natrag

Služba za medije i javno informisanje