Naslovna  BreadCrumbTrailerSlužba za medije i javno informisanje  BreadCrumbTrailerVesti  BreadCrumbTrailerVP Federike Mogerini na Dan ljudskih prava

VP Federike Mogerini na Dan ljudskih prava

10. decembar 2015. god.

Ove godine, na Dan ljudskih prava Ujedinjene nacije pokreću proslavu 50-godišnjice Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (MPGPP) i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP), potpisanih 1966. godine.

Ova dva osnovna sporazuma utvrđuju građanska, politička, ekonomska, kulturna i socijalna prava koja pripadaju ljudima od njihovog rođenja pa kroz ceo njihov život, i promenila su sudbinu mnogih ljudi.

U okolnostima trenutnih rastućih izazova za ljudska prava i vladavinu zakona, i u kontekstu globalne ekonomske krize, siromaštva i rastućih nejednakosti, ovi sporazumi ostaju temelj rada EU na promovisanju i zaštiti svih ljudskih prava i osnovnih sloboda, i predstavljaju ključni međunarodni pravni osnov za njihovu univerzalnost, nedeljivost i povezanost.

Novi Akcioni plan za ljudska prava i demokratiju, koji je EU usvojila prošlog jula, pridaje podjednak značaj svim tim pravima i kroz konkretne delatnosti se zalaže za njihovo unapređenje i ostvarenje za sve. Pored toga, EU je više nego ikada posvećena pomaganju organizacijama civilnog društva i svim ostalim akterima u zalaganju za zaštitu i poštovanje ljudskih prava, kako građanskih i političkih ili socijalnih, tako i ekonomskih i kulturnih prava. EU je uvek podržavala zaštitnike ljudskih prava širom sveta; sama EU predstavlja ubedljiv primer koristi koje proističu iz živahnog civilnog društva.

Naša mreža delegacija EU i ambasada država članica širom sveta, specijalni predstavnik EU za ljudska prava, Stavros Lambrinidis, i naše ekipe u prestonicama EU, danas udružuju snage u proslavi Dana ljudskih prava, i nastaviće da se zalažu, da štite i promovišu ljudska prava u bilo kojem mestu u svetu u kojem su ona ugrožena. 

Natrag

Služba za medije i javno informisanje