Vesti

Izjava Visoke Predstavnice/Podpredsednice Federike Mogerini o izveštaju Žan-Pol Žaka o sprovođenju mandata EULEX-a u slučaju nedavnih tvrdnji.

14. april 2015. god.

Dobila sam izveštaj profesora Žan-Pol Žaka o reviziji sprovođenja mandata Misije EULEX na Kosovu, sa posebnim osvrtom na delovanja u vezi nedavnih tvrdnji, i želela bih, ovom prilikom, da mu se toplo zahvalim na radu. 

U skladu sa obećanjem da ću osigurati maksimalnu transparentnost, danas sam poslala izveštaj Evropskom Parlamentu i državama članicama EU. Mi ćemo, takođe, učiniti ovaj izveštaj javnim. 

Službe trenutno pažljivo studiraju izveštaj u cilju iznalaženja najboljih načina za primenu preporuka iznetih u njemu.

Link ka izveštaju.
150331_jacque-report_en.pdf
150331_jacque-report-annexes_en.pdf
Izvršni Rezime

Link ka izjavi o imenovanju G. Žaka kao nezavisnog pravnog eksperta za ovu reviziju (novembar 2014).
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141110_02_en.htm


 

_________________ 

Iz razloga privatnosti osoba i u cilju zaštite interesa Misije, naznake ka imenima i inicijalima osoba, kao i prema nekim kvalifikacijama, su zamagljene. U istom tonu, sadržaj dodatka 4, koji se odnosi na presretanje komunikacija, a koji je deo tekuće pravosudne istrage, je obrisan. Ostatak izveštaja ostaje nepromenjen.