Vesti

EULEKSOVA MEDICINSKA JEDINICA U AKCIJI

21. decembar 2020. god.

 

Medicinska jedinica pruža primarnu i hitnu medicinsku pomoć za članove osoblja EULEX-a.
Uloga medicinske jedinice EULEX-a postala je još važnija nakon izbijanja pandemije covid-19.

Pored fizičke dobrobiti zaposlenih, EULEX se takođe brine o njihovom emotivnom i mentalnom zdravlju.
Medicinska jedinica koordinira program podrške kolega u okviru misije, koji se sastoji od 20 specijalno obučenih dobrovoljaca, koji kolegama pružaju emotivnu podršku u kritičnim situacijama.