Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Saopštenje za javnost od strane Kancelarije EU/Specijalnog predstavnika EU, EULEKS-a i šefova misija EU na Kosovu

27. novembar 2017. god.

Kosovo ima evropsku perspektivu. Ali tempo približavanja Kosova jasno zavisi od tempa u kojem sprovodi reforme u svim relevantnim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava i osnovnih prava. Funkcionalna, delotvorna višepartijska parlamentarna demokratija je neophodna na Kosovu kako bi kosovskim zakonodavcima omogućila da naprave ove neophodne reforme. Važno je da se poštuju demokratski procesi, da se parlament redovno i često sastaje, da funkcioniše pravilno i efikasno, a vladavina prava se održava. Očekujemo od svih izabranih predstavnika da se ponašaju odgovorno i sprovode prioritete koji odražavaju volju ljudi bez nepotrebnog daljeg odlaganja.

Što se tiče drugog kruga opštinskih izbora, EU pažljivo prati sve aktuelne razvoje i očekuje da svi politički akteri odgovorno postupaju, radi kosovskog naroda.