Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

EULEX Statement in Relation to the Media Article

16. novembar 2017. god.

U vezi sa nedavnim medijskim upitima, EULEX izjavljuje sledeće: Malcolm Simmons je tokom protekle godine bio predmet više nezavisnih istraga u kojima se navode ozbiljne optužbe protiv njega. Ove istrage sprovodi tim koji je osnovan i nalazi se u Briselu, i kojem predsedava bivši sudija Evropskog suda pravde. Ovi navodi su u raznim fazama istrage, a neki od njih prosleđeni su Disciplinskom odboru i trenutno čekaju njegovu odluku. Ostali su u toku.
 
EU i EULEX sprovode politiku nulte tolerancije prema neprimerenom ponašanju i pogrešnim postupanjima, i svi članovi Misije su shodno tome odgovorni za svoje postupke. Prema tome, svi navodi koje je nedavno izneo g. Simmons uzeti su u obzir podjednako ozbiljno i rezultovali su tekućom istragom koja se sprovodi na isti način kao i istrage protiv njega, odnosno  u skladu sa važećim okvirom, Kodeksom ponašanja i discipline koji važi za sve Civilne misije i koji je Savet usvojio meseca jula 2016. godine. Od g. Simmons je zatraženo da pruži sve dokaze koje poseduje kako bi potkrepio svoje navode, međutim – nažalost – on to još nije učinio.
 
EULEX ne prejudicira ishod tekućih istraga i pozdravlja njihove zaključke koji će na odgovarajući način biti objavljeni javnosti.
 
EULEX želi da istakne da je ova Misija vladavine prava usredsređena na pružanje podrške Kosovskim vlastima.