Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Presuda u predmetu Drenica 1

27. maj 2015. god.

Danas je sudsko veće Osnovnog suda u Mitrovici objavilo presudu u predmetu Drenica I. 

U optužnici je bilo navedeno postojanje pritvornog centra Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u Likovcu gde su, kako se dalje navodi, pripadnici OVK počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva (u ovom slučaju kosovskih Albanaca) tako što su, između ostalog, povredili telesni integritet i zdravlje civila, a neki od okrivljenih, ubili srpskog policajca i još jedno civilno lice, kao i da su sva krivična dela navodno bila počinjena u periodu između juna i septembra 1998. godine. 

Optužbe koje je izneo tužilac odnosile su se na ratne zločine protiv civilnog stanovništva, utvrđene i kažnjive na osnovu članova 22 i 142 Krivičnog zakona SFRJ (trenutno kažnjivih shodno članovima 31 i 152 KZRK), jer su, suprotono zajedničkom članu 3 Ženevskih konvencija i članu 4 Dodatnog protokola II, to su pravila međunarodnog prava koja su bila na snazi tokom unutrašnjeg oružanog sukoba na Kosovu. 

Sudije su utvrdile da je g-din S.L. ''kriv'' za počinjeno krivično delo ubistva i osuđen je na zatvorsku kaznu od dvanaest (12) godina. 

Sudije su utvrdile da je g-din S.S. ''kriv'' za počinjeno krivično delo ratnog zločina, što predstavlja ozbiljan prekršaj zajedničkog člana 3 Ženevskih konvencija i osuđen je na zatvorsku kaznu od šest (6) godina.

Svi ostali optuženi su oslobođeni pošto optužbe protiv njih nisu bile dokazane.

Tužilac je pozdravio presude i nalog suda za pritvor okrivljenih koji su proglašeni krivim.

Tužilac je izrazio svoje poštovanje prema istinskoj hrabrosti žrtava i svedoka koju su svedočili pred sudom uprkos znatnim izazovima, zastrašivanju i poteškoćama.

Tužilac će razmotriti presudu suda u celosti i zadržava pravo žalbe nakon procesa razmatranja.