European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Sudske
Presude
 BreadCrumbTrailer Krivični postupci

Vrhovni sud

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
01. oktobar 2014. god. PA II KZ II 5/2014 English | Shqip | Srpski
19. decembar 2016. god. Plm. Kzz. 178-2016 English | Shqip | Srpski
13. maj 2016. god. Plm. Kzz. 18/2016 English | Srpski
05. oktobar 2016. god. PML-KZZ. 159/2016 English | Srpski
20. juli 2017. god. PML-KZZ. 147/2017 English | Shqip | Srpski
15. decembar 2014. god. Pml.Kzz 246/2014 English | Shqip
07. avgust 2014. god. PA II 3/20144 English | Shqip | Srpski
08. oktobar 2014. god. PKL-KZZ 145/2014 English | Shqip
11. februar 2015. god. PKL-KZZ 157/2014 English | Shqip
04. septembar 2012. god. Ap - Kz 20/2012 English | Shqip | Srpski
14. avgust 2012. god. Pkl-Kzz no. 109/2012 English | Shqip | Srpski
24. april 2012. god. Pkl-Kzz no. 39/2012 English | Shqip | Srpski
02. april 2012. god. PKL-KZZ-73/2010 English | Shqip | Srpski
19. januar 2012. god. Ap-Kz 297/10 English | Shqip | Srpski
16. avgust 2011. god. Ap.Kz.No. 140/2011 English | Srpski
28. juni 2011. god. Ap-Kz. 238/2010 English | Srpski
15. april 2011. god. Pkl-Kzz 62/10 English | Shqip | Srpski
04. maj 2010. god. Ap-Kz. No. 24/2010 English | Shqip | Srpski
20. oktobar 2009. god. Ap-Kz. No. 344/2008 English | Shqip | Srpski
07. oktobar 2009. god. Ap.-Kz. No. 1/2009 English | Shqip | Srpski
08. septembar 2009. god. Ap.-Kz.No. 402/2005 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu