Vrhovni sud

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
20. juli 2017. god. PML-KZZ. 147/2017 English | Shqip | Srpski
24. maj 2017. god. PML-KZZ 106/2017 English | Shqip | Srpski
11. januar 2017. god. Pml Kzz 236/2016 English | Shqip | Srpski
19. decembar 2016. god. Plm. Kzz. 178-2016 English | Shqip | Srpski
05. oktobar 2016. god. PML-KZZ. 159/2016 English | Srpski
13. maj 2016. god. Plm. Kzz. 18/2016 English | Srpski
02. juni 2015. god. Pml Kzz 34/2015 English | Shqip | Srpski
18. mart 2015. god. Pml. Kzz. 26/2015 English | Shqip | Srpski
11. februar 2015. god. PKL-KZZ 157/2014 English | Shqip
15. decembar 2014. god. Pml.Kzz 246/2014 English | Shqip
08. oktobar 2014. god. PKL-KZZ 145/2014 English | Shqip
01. oktobar 2014. god. PA II KZ II 5/2014 English | Shqip | Srpski
07. avgust 2014. god. PA II 3/20144 English | Shqip | Srpski
31. juli 2014. god. PML 83 2014 Redacted English | Shqip | Srpski
08. juli 2014. god. PML 125 2014 Redacted English | Shqip | Srpski
08. juli 2014. god. PML 125 2014 Dissent Redacted English | Shqip | Srpski
11. decembar 2012. god. Ap Kz 527/2012 English | Shqip | Srpski
04. decembar 2012. god. Ap. Kz. 166/2012 English | Shqip | Srpski
04. oktobar 2012. god. Ap. Kz. 166/2012 English | Shqip | Srpski
04. septembar 2012. god. Ap - Kz 20/2012 English | Shqip | Srpski
14. avgust 2012. god. Pkl-Kzz no. 109/2012 English | Shqip | Srpski
14. juli 2012. god. Pkl. Kzz. 80/2012 English | Shqip | Srpski
19. juni 2012. god. Ap-Kz 325/2011 English | Shqip | Srpski
24. april 2012. god. Pkl-Kzz no. 39/2012 English | Shqip | Srpski
02. april 2012. god. PKL-KZZ-73/2010 English | Shqip | Srpski
19. januar 2012. god. Ap-Kz 297/10 English | Shqip | Srpski
08. novembar 2011. god. Ap. Kz. 338/2011 English | Shqip | Srpski
23. avgust 2011. god. Pkl. Kzz. 91/2010 English | Shqip | Srpski
16. avgust 2011. god. Ap.Kz.No. 140/2011 English | Srpski
28. juni 2011. god. Ap-Kz. 238/2010 English | Srpski
10. maj 2011. god. Ap Kzz 377/2009 English | Shqip | Srpski
26. april 2011. god. Ap. Kz. 176/2010 English | Shqip | Srpski
15. april 2011. god. Pkl-Kzz 62/10 English | Shqip | Srpski
05. april 2011. god. Pkl. Kzz. 1/2011 English | Shqip | Srpski
26. januar 2011. god. Ap. Kz. 89/2010 English | Shqip | Srpski
15. juni 2010. god. Pkl Kzz 131/2009 English | Shqip | Srpski
04. maj 2010. god. Ap-Kz. No. 24/2010 English | Shqip | Srpski
10. novembar 2009. god. Pkl Kzz 71/2009 English | Shqip | Srpski
20. oktobar 2009. god. Ap-Kz. No. 344/2008 English | Shqip | Srpski
07. oktobar 2009. god. Ap.-Kz. No. 1/2009 English | Shqip | Srpski
08. septembar 2009. god. Ap. Kz. 402/2006 English | Shqip | Srpski
08. septembar 2009. god. Ap.-Kz.No. 402/2005 English | Shqip | Srpski
19. maj 2009. god. Ap-Kz 165/2007 English | Shqip | Srpski
12. mart 2009. god. Ap.Kz 409/2008 English | Shqip | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u