European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Sudske
Presude
 BreadCrumbTrailer Krivični postupci

Osnovni sud u Mitrovici

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
11. maj 2017. god. P. 61/2016 Judgment English | Shqip | Srpski
30. mart 2016. god. P. No. 98/14 - Judgment English | Shqip | Srpski
18. april 2016. god. P. no. 01/2016 enacting clause English | Shqip | Srpski
12. februar 2016. god. P. no. 51/2014 enacting clause English | Shqip | Srpski
29. februar 2016. god. P. no. 127/2015 English | Shqip | Srpski
23. oktobar 2015. god. P. no. 122/2014 English | Shqip | Srpski
02. novembar 2015. god. P. No. 134/2015 English | Shqip | Srpski
10. decembar 2015. god. P. no. 147/2014 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
23. oktobar 2015. god. P. no. 122/2014 English | Shqip | Srpski
27. maj 2015. god. P. no. 938/13 English | Shqip | Srpski
20. april 2015. god. P.nr. 59/2014 Judgement | Srpski
20. april 2015. god. P.nr. 59/2014 enacting clause English | Shqip | Srpski
10. juli 2014. god. P.nr. 933/2013 - Judgment English | Shqip | Srpski
10. juli 2014. god. P.nr. 933/2013 English | Shqip | Srpski
08. decembar 2014. god. P 33/12 English | Shqip | Srpski
23. oktobar 2013. god. P.nr. 64/12 English | Srpski
11. oktobar 2013. god. K.nr.13/2010 English | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu