Naslovna  BreadCrumbTrailerMultimedia  BreadCrumbTrailerPravno ispravno

Pravno ispravno

20. novembar 2017. god.

Dok je misija svakako usredsređena na političku korektnost, ona takođe mora zapamtiti da je bitno da bude pravno ispravna. Osoblje Misije EULEX obuhvata veliki broj pravnih eksperata koji rade sa brojnim stubovima pravosudnog sistema. Kako bi naglasila značaj tačnosti i preciznosti u izradi pravnih dokumenata, pravni savetnik za tužilaštvo u EULEX-u, Natalie Dawson, pripremila je program obuke za pravne službenike i stručne saradnike kosovskih tužilaštava, udruživši se sa dvoje stručnjaka iz Međunarodnog krivičnog suda, s ciljem da ovi ključni stručnjaci unaprede svoje kapacitete za izradu pravnih dokumenata koje delegiraju tužioci. Cilj ovoga je da se olakša rad obema stranama – pravni službenici stiču veće iskustvo u njihovim svakodnevnim zadacima, dok tužioci dobijaju više vremena u sudnici.

Menadžer projekta, Natalie Dawson, objašnjava da je “kako EULEX postepeno predaje krivične predmete kosovskim tužilaštvima, ovaj vid obuke od ključnog značaja za unapređenje sposobnosti svih ključnih stručnjaka koji rade u tim kancelarijama, kako bi tranzicija bila što je moguće lakša.”

Lokalni partneri visoko cene ovakvu vrstu ekspertize koju pruža naša Misija. Zapravo, ovo je prvi put da EULEX targetuje ovu ključnu grupu profesionalaca za obuku. Učesnici nestidljivo izražavaju svoju zahvalnost za iskustvo učenja, koje će im znatno olakšati predstojeće izazove. 

Tako gđa Gentiana Mustafa, pravni službenik u Osnovnom tužilaštvu u Gnjilanu naglašava: „Iskustvo čini glavnu potporu za odlične veštine u pisanju zakonskih odredbi. Ova obuka će nesumnjivo služiti kao dodatna pomoć  mojim tehnikama izrade pravnih dokumenata i pružiće mi perspektivu o tome kako se to radi u EU.”

Na kraju, izrada visokokvalitetnih predloga i odluka  u razumnom vremenskom roku promoviše administraciju i interese pravde, kao i produktivnije okruženje za sve strane uključene u ovaj složeni proces i mehanizam izrade pravnih dokumenata.  To je situacija sa dobitkom za sve. Nazdravimo pravnoj ispravnosti.

Natrag

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u