European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Orari i seancave
dëgjimore

Orari i seancave dëgjimore

Orari i seancave gjyqësore për periudhën 23 - 27 Prill 2018 - Procedura gjyqësore Penale

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësAkuzatLokacioniPërfshirja e EULEX-itVërejtje
24/04/2018 10:00 hrs re-trial PKr.nr. 11/2017Trafficking in persons in co-perpetration under Articles 139 and 23 of the Provisional Criminal Code of Kosovo (Count 1 in the Indictment); Organized CrimePalace of Justice, #D26; Judges/ProsecutorRe- trial
25/04/2018 10:00hrs re-trial PKr.nr. 11/2018Trafficking in persons in co-perpetration under Articles 139 and 23 of the Provisional Criminal Code of Kosovo (Count 1 in the Indictment); Organized CrimePalace of Justice, #D26; Judges/ProsecutorRe- trial
26/04/2018 10:00hrs re-trial PKr.nr. 11/2019Trafficking in persons in co-perpetration under Articles 139 and 23 of the Provisional Criminal Code of Kosovo (Count 1 in the Indictment); Organized CrimePalace of Justice, #D26; Judges/ProsecutorRe- trial

Orari i seancave gjyqësore për periudhën 23 - 27 Prill 2018 - Procedura gjyqësore Civile

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësAkuzatLokacioniPërfshirja e EULEX-itVërejtje
24/04/2018 09:00hrsSCC-08-0232Palace of Justice, #D28; Judges
24/04/2018 14:00hrsC-III.-13-0128Palace of Justice, #D23; Judges
25/04/2018 09:00hrsC-III.-12-1045Palace of Justice, #D23; Judges
25/04/2018 10:30hrsC-III12-0529Palace of Justice, #D23; Judges
25/04/2018 13:30hrsC-III.-12-0113Palace of Justice, #D23; Judges
26/04/2018 09:00 hrsC-II-.13-0343-C0001Palace of Justice, #D28; Judges

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu