European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Orari i
seancave
dëgjimore

Orari i seancave dëgjimore

Orari i seancave gjyqësore për periudhën 22 - 26 Janar 2018 - Procedura gjyqësore Penale

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësAkuzatLokacioniPërfshirja e EULEX-itVërejtje
24/01/2018 10:00hrsPKR.nr. 610/16 Olympus - Organised Crime, in violation of Article 274 paragraphs 1, 2 and 3 of the previous Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Article 283 of the new Criminal Code of Kosovo applicable from 1 January 2013, Aggravated Fraud (Concurrent Criminal Offences and In Continuation), in co-perpetration, in violation of Articles 23, 71 and 261(2) of the Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Articles 31, 81 and 335(5) of the new Criminal Code of Kosovo, Abusing Official Position or Authority (Concurrent Criminal Offences and In Continuation) in violation of Articles 71 and 339(3) of the Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Articles 81 and 422 of the new Criminal Code of Kosovo applicable from 1 January 2013;Palace of Justice, #D27; Judges/ProsecutorMain trial
25/01/2018 10:00hrsPKR.nr. 610/16 Olympus - Azem Syla et alia Organised Crime, in violation of Article 274 paragraphs 1, 2 and 3 of the previous Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Article 283 of the new Criminal Code of Kosovo applicable from 1 January 2013, Aggravated Fraud (Concurrent Criminal Offences and In Continuation), in co-perpetration, in violation of Articles 23, 71 and 261(2) of the Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Articles 31, 81 and 335(5) of the new Criminal Code of Kosovo, Abusing Official Position or Authority (Concurrent Criminal Offences and In Continuation) in violation of Articles 71 and 339(3) of the Criminal Code of Kosovo applicable until 31 December 2012, also foreseen under Articles 81 and 422 of the new Criminal Code of Kosovo applicable from 1 January 2013;Palace of Justice, #D27; Judges/ProsecutorMain trial

Orari i seancave gjyqësore për periudhën 22 - 26 Janar 2018 - Procedura gjyqësore Civile

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësAkuzatLokacioniPërfshirja e EULEX-itVërejtje
24/01/2017 09:00hSCC-08-0286Palace of Justice, # D23Judges
24/01/2018 10:00hSCC-09-0247Palace of Justice, # D23Judges
24/01/2018 13:30hC-III.-12-0800Palace of Justice, # D23Judges
25-01-2018 09:00hC-IV.-6095Palace of Justice, # D23Judges
25-01-2018 09:45 hC-IV.-15-5500Palace of Justice, # D23Judges
25/01/2018 10:30C-IV.-14-5954Palace of Justice, # D23Judges
25/01/2018 11:15hC-IV.-13-0639Palace of Justice, # D23Judges

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu