European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Tenderët

Titulli & ShkarkoData
06 dhjetor 2016
14 tetor 2016
26 shtator 2016
26 shtator 2016
26 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
22 shtator 2016
14 tetor 2016

For archived closed tenders click here.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu