European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media

Informimi publik për rastet e Prokurorisë

 

Institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për informimin e vazhdueshëm të mediave dhe të opinionit të gjerë lidhur me aktivitetet e gjykatave apo të prokurorive në Kosovë. Gjykatat dhe prokuroritë kanë zyrtarë të caktuar për informim, të dhënat kontaktuese të të cilëve janë dhënë më poshtë.

Më shumë... 

Kontaktet:

Prokuroria Speciale e Kosovës (SPRK)
Zëdhënëse: Liridona Kozmaqi
Liridona.Kozmaqi@rks-psh.org
Tel: +383/38/200 18 766
Mob: +383/44/725-943

Prokuroria e Shtetit
Zëdhënëse: Liridona Kozmaqi
Mob: +383/44/725-943
Zyra për shtyp:  Astrit Kolaj
astrit.kolaj@rks-psh.org;  Mob: 045949596,
Ekrem Lutfiu
hekrem.lutfiu@@rks-psh.org; Mob: 045317509 

Prapa

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu