European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media

Informimi publik lidhur me rastet e Gjykatave

 

Institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për informimin e vazhdueshëm të mediave dhe të opinionit të gjerë lidhur me aktivitetet e gjykatave dhe të prokurorive në Kosovë. Gjykatat dhe prokuroritë kanë zyrtarë të caktuar për shtyp, të dhënat kontaktuese të të cilëve janë të paraqitura më poshtë.

Më shumë…

Kontaktet: 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
Kryetar: Nehat Idrizi
Web: www.kgjk-ks.org
Tel: 038 243 630
Zëdhënëse: Aishe Qorraj Berisha
Email: aishe.qorraj@rks-gov.net
Tel: +383 44 206 111

Gjykata Supreme e Kosovës 
Kryetar: Fejzullah Hasani
Web: www.gjykatasupreme-ks.org
Zyra për shtyp: Antigona Uka
Email: antigona.uka@rks-gov.net
Tel: +383 44 247 706

Gjykata e Apelit 
Kryetar: Salih Mekaj
Tel: 038 248 908
Zyra për shtyp: Arber Jashari
Email: Jashari.arber@gmail.com
Tel: +383 45 321 404 

Gjykata Themelore e Prishtinës 
Kryetar: Hamdi Ibrahimi
Email: hibrahimi57@hotmail.com
Tel: 038 243 806 / 038 248 248
Zyra për shtyp: Mirlinda Gashi
Email: mirlinda.gashi@rks-gov.net
Tel: +383 45 23 21 38 

Gjykata Themelore e Prizrenit
Kryetar: Ymer Hoxha
Tel: 029 223 773
Zyra për shtyp: Aferdita Kicaj
Email: Aferdita.kicaj@gmail.com
Tel: +383 44 729 316 ; +383 44 418 632 

Gjykata Themelore e Pejës 
U.D. Kryetar: Lumturije Muhaxheri
Tel: 039 433 725
Zyra për shtyp: Selvane Bukleta
Email: Selvane.bukleta@rks-gov.net
Tel: + 383 45 497 391 

Gjykata Themelore e Gjakovës 
Kryetar: Vaton Derguti
Tel: 0390 324 130
Nuk ka zyrë për shtyp 

Gjykata Themelore e Mitrovicës
U.D. Kryetar: Ali Kutllovci
Zyra për shtyp: 
Email:
Tel: 

Gjykata Themelore e Gjilanit
Kryetar: Zyhdi Haziri
Tel: 0280 322 180
Zyra për shtyp: Sabit Shkodra
Email: sabit.shkodra@rks-gov.net
Tel: +383 45 892 892 

Gjykata Themelore e Ferizajit 
Kryetar: Bashkim Hyseni
Tel: 0290 321 009
Zyra për shtyp: Albenora Bekteshi
Tel: +383 45 303 426 

Prapa

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu