European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Vendimet e
Gjykatave
 BreadCrumbTrailer Procedura gjyqësore Civile

Paneli i apelit për çështjet në lidhje me AKP

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
09 qershor 2015 GSK-KPA-A-276-13 English | Shqip | Srpski
20 dhjetor 2014 GSK-KPA-A-94-13 English | Shqip | Srpski
20 nëntor 2014 GSK-KPA-A-081-13 English | Shqip | Srpski
18 nëntor 2014 GSK-KPA-A-79-13 English | Shqip | Srpski
18 nëntor 2014 GSK-KPA-A-39-13 English | Shqip | Srpski
18 nëntor 2014 GSK-KPA-A- 069-13 English | Shqip | Srpski
24 shtator 2014 GSK-KPA-A-265-13 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2014 GSK-KPA-A 092-14 English | Shqip | Srpski
04 gusht 2014 GSK-KPA-A-186-187-13 English | Shqip | Srpski
04 gusht 2014 GSK-KPA-133-13 English | Shqip | Srpski
23 korrik 2014 GSK-KPA-A 213-13 English | Shqip | Srpski
16 korrik 2014 GSK-KPA-A-287-289-13 English | Shqip | Srpski
29 janar 2014 GSK-KPA-A-157-13 English | Shqip | Srpski
21 janar 2014 GSK-KPA-A-207-13 English | Shqip | Srpski
21 janar 2014 GSK-KPA-A- 33 34-2013 English | Shqip | Srpski
17 janar 2014 GSK-KPA-A-91-13 English | Shqip | Srpski
17 janar 2014 GSK-KPA-138-12 English | Shqip | Srpski
11 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-102-13 English | Shqip | Srpski
11 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-99-13 English | Shqip
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-137-2013 English | Shqip
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-136-12 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-125-12 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-113- 12 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-114-12 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-097-13 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-96-13 English | Shqip
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-126-2012 English | Shqip | Srpski
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-124 -2012 English | Shqip | Srpski
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-100-13 English | Shqip | Srpski
10 tetor 2013 GSK-KPA-A-131-12 English | Shqip | Srpski
01 tetor 2013 GSK-KPA-A-107-12 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 GSK-KPA- A-214-13 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 GSK-KPA-A-132- 12 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 GSK-KPA-A-127-12 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 GSK-KPA-A-19-13 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2013 GSK-KPA-A-035-13 English | Shqip
17 korrik 2013 GSK-KPA-A-135-12 English | Shqip | Srpski
17 korrik 2013 GSK-KPA-A-111-12 English | Shqip | Srpski
17 prill 2013 GSK-KPA-A-137-2012 English | Shqip | Srpski
17 prill 2013 GSK-KPA-A-129-2012 English | Shqip | Srpski
17 prill 2013 GSK-KPA-A-120 12 English | Shqip | Srpski
31 janar 2013 GSK-KPA-A-042-13 English | Shqip | Srpski
17 janar 2012 GSK-KPA-A-095-2012 English | Shqip | Srpski
19 shkurt 2012 GSK-KPA-A-17-12 English | Shqip | Srpski
17 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-61 -2012 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-58-13 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-87-13 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-083-12 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-61-13 English | Shqip | Srpski
21 tetor 2013 GSK-KPA-A-068-13 English | Shqip | Srpski
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-60-13 English | Shqip | Srpski
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-59-13 English | Shqip | Srpski
01 tetor 2013 GSK-KPA-A-066-13 English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 GSK-KPA-A-063-13 English | Shqip | Srpski
17 korrik 2013 GSK-KPA-A-64-2012 English | Shqip | Srpski
17 korrik 2013 GSK-KPA-A-44-2012 English | Shqip
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-77-12 English | Shqip | Srpski
23 maj 2013 GSK-KPA-A-056-12 English | Shqip | Srpski
23 maj 2013 GSK-KPA-A-53-54 English | Shqip | Srpski
23 maj 2013 GKS-KPA-A-109- 110-2012 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 GSK-KPA-A-075 12 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 GSK-KPA-A-014-13 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 GSK-KPA-A-002-2013 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 2013-004-011-2013 English | Shqip | Srpski
17 prill 2013 GSK-KPA-A-104-12 English | Shqip | Srpski
12 prill 2013 GSK-KPA-A-140 2012 English | Shqip | Srpski
12 prill 2013 GSK-KPA-A-130 2012 English | Shqip | Srpski
12 prill 2013 GSK-KPA-A-106-12 English | Shqip | Srpski
12 prill 2013 GSK-KPA-A-72-74-12 English | Shqip | Srpski
15 mars 2013 GSK-KPA-A-042-12 English | Shqip | Srpski
05 mars 2013 GSK-KPA-112 2012 English | Shqip | Srpski
05 mars 2013 GSK-KPA-105 2012 English | Shqip | Srpski
19 shkurt 2013 GSK-KPA-A-128 12 English | Shqip
19 shkurt 2013 GSK-KPA-A-123 12 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-041-13 English | Shqip | Srpski
19 shkurt 2013 GSK-KPA-A-122-12 English | Shqip | Srpski
19 shkurt 2013 GSK-KPA-A-80-82-12 English | Shqip | Srpski
17 janar 2013 GSK-KPA-A-76-2012 English | Shqip | Srpski
17 janar 2013 GSK-KPA-A-021-12 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-032-13 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-043-2012 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-013-13 English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-12-2013 English | Shqip
10 dhjetor 2013 GSK-KPA-A-1-2013 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-050-13 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2013 GSK-KPA-A-36-2013 English | Shqip | Srpski
21 tetor 2013 GSK-KPA-A-057-13 English | Shqip | Srpski
17 tetor 2013 GSK-KPA-A-50-12 English | Shqip | Srpski
01 tetor 2013 GSK-KPA-A-22-13 English | Shqip | Srpski
01 tetor 2013 GSK- KPA-A-023-13 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-55 -2012 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-020-13 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-015-018-2013 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2013 GSK-KPA-A-003-13 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 GSK-KPA-A-065-12 English | Shqip
17 prill 2013 GSK-KPA-A-141-12 English | Shqip | Srpski
19 shkurt 2013 GSK-KPA-A-087-2012 English | Shqip | Srpski
17 janar 2013 GSK-KPA-A-90-94-2012 English | Shqip | Srpski
17 janar 2013 GSK-KPA-A-086-2012 English | Shqip | Srpski
17 janar 2013 GSK-KPA-A-63-12 English | Shqip
03 tetor 2012 GSK-KPA-A-198/11 English | Shqip | Srpski
26 korrik 2012 GSK-KPA-A-93/11 English | Shqip | Srpski
29 nëntor 2012 GSK-KPA-A-148/11 English | Shqip | Srpski
24 gusht 2012 GSK-KPA-A-145/11 English | Shqip | Srpski
15 mars 2012 GSK-KPA-A-143/11 English | Shqip | Srpski
29 nëntor 2012 GSK-KPA-A-181/11 English | Shqip | Srpski
26 korrik 2012 GSK-KPA-A-173/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-153/11 English | Shqip | Srpski
01 nëntor 2012 GSK-KPA-A-149/11 English | Shqip | Srpski
30 tetor 2012 GSK-KPA-A-221/11 English | Shqip | Srpski
30 tetor 2012 GSK-KPA-A-219/11 English | Shqip | Srpski
22 qershor 2012 GSK-KPA-A-186/11 English | Shqip | Srpski
22 qershor 2012 GSK-KPA-A-182/11 English | Shqip | Srpski
22 qershor 2012 GSK-KPA-A-206/11 English | Shqip | Srpski
04 qershor 2012 GSK-KPA-A-220/11 English | Shqip | Srpski
13 korrik 2011 GSK-KPA-A-2/11 English | Shqip | Srpski
24 gusht 2011 GSK-KPA-A-9/10 English | Shqip | Srpski
05 maj 2011 GSK-KPA-A-2/09 English | Shqip | Srpski
08 maj 2012 GSK-KPA-A-217/11 English | Shqip | Srpski
08 maj 2012 GSK-KPA-A-001/12 English | Shqip | Srpski
29 nëntor 2012 GSK-KPA-A-015/12 English | Shqip | Srpski
06 shtator 2011 GSK-KPA-A-45/11 English | Shqip | Srpski
26 gusht 2011 GSK-KPA-A-52/11 English | Shqip | Srpski
07 gusht 2012 GSK-KPA-A-52/12 English | Shqip | Srpski
21 qershor 2012 GSK-KPA-A-175/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-152/11 English | Shqip | Srpski
15 mars 2012 GSK-KPA-A-150/11 English | Shqip | Srpski
08 mars 2012 GSK-KPA-A-111/11 English | Shqip | Srpski
01 shtator 2011 GSK-KPA-A-90/11 English | Shqip | Srpski
01 shtator 2011 GSK-KPA-A-35/11 English | Shqip | Srpski
26 gusht 2011 GSK-KPA-A-84/11 English | Shqip | Srpski
15 qershor 2011 GSK-KPA-A-36 /11 English | Shqip | Srpski
10 qershor 2011 GSK-KPA-A-9/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-147/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-146/11 English | Shqip | Srpski
18 prill 2012 GSK-KPA-A-144/11 English | Shqip | Srpski
08 mars 2012 GSK-KPA-A-112/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-189/11 English | Shqip | Srpski
31 maj 2012 GSK-KPA-A-207/11 English | Shqip | Srpski
01 mars 2012 GSK-KPA-A-91/11 English | Shqip | Srpski
01 mars 2012 GSK-KPA-A-60/11 English | Shqip | Srpski
01 shtator 2011 GSK-KPA-A-83-11 English | Shqip | Srpski
24 gusht 2011 GSK-KPA-A-8/11 English | Shqip | Srpski
24 gusht 2011 GSK-KPA-A-7/10 English | Shqip | Srpski
13 korrik 2011 GSK-KPA-A-5/10 English | Shqip | Srpski
12 korrik 2011 GSK-KPA-A-8/10 English | Shqip | Srpski
07 korrik 2011 GSK-KPA-A-1/11 English | Shqip | Srpski
07 korrik 2011 GSK-KPA-A-2/10 English | Shqip | Srpski
09 qershor 2011 GSK-KPA-A-6/09 English | Shqip | Srpski
19 maj 2011 GSK-KPA-A-5/09 English | Shqip | Srpski
19 maj 2011 GSK-KPA-A-3/09 English | Shqip | Srpski
06 maj 2011 GSK-KPA-A-4/09 English | Shqip | Srpski
05 maj 2011 GSK-KPA-A-1/09 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu