European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Vendimet e
Gjykatave
 BreadCrumbTrailer Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Supreme

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
20 shtator 2016 PA II KZ II 2/2016 English | Shqip
26 tetor 2015 PA II KZ II 5/2015 English | Shqip
05 shkurt 2014 Pml. Kzz. 202/2013 English | Shqip
22 maj 2014 Pml. Kzz. 237/2013 English | Shqip
21 maj 2015 Pml. Kzz. 261/2014 English | Shqip
18 shkurt 2015 Pml. Kzz. 8/2015 English | Shqip
01 tetor 2014 PA II KZ II 5/2014 English | Shqip | Srpski
19 prill 2016 Pml. Kzz. 241/2015 English | Shqip
22 maj 2013 Pml. Kzz. 62/2013 English | Shqip
14 gusht 2013 Pml. Kzz. 44/2013 English | Shqip
22 gusht 2013 PAKR 1731/2012 English | Shqip
19 prill 2016 Pml. Kzz. 241/2015 English | Shqip
22 maj 2013 Pml. Kzz. 62/2013 English | Shqip
14 gusht 2013 Pml. Kzz. 44/2013 English | Shqip
14 shkurt 2012 Ap.-Kz. no. 264/2011 English | Shqip
15 dhjetor 2016 Pml. Kzz. 92/2016 English | Shqip
19 dhjetor 2016 Plm. Kzz. 178-2016 English | Shqip | Srpski
10 maj 2016 Pml. Kzz 98/2016 Dissenting English | Shqip
10 maj 2016 Pml. Kzz 98/2016 English | Shqip
13 tetor 2015 PML-KZZ. 72/2015 English | Shqip
20 korrik 2017 PML-KZZ. 147/2017 English | Shqip | Srpski
15 gusht 2017 PA II 11/2016 - Redacted Judgement English | Shqip
15 qershor 2017 Pml. Kzz 216/2016 English | Shqip
13 qershor 2017 Pml Kzz 36/2017 - Redacted version English | Shqip
19 shkurt 2015 PML.-KZZ. NO. 170/2014 Partially Dissenting Opinion T.V. English | Shqip
18 nëntor 2014 PML.-KZZ. NO. 170/2014 Partially Dissenting Opinion N.L. English | Shqip
19 shkurt 2015 PML.-KZZ. no. 170/2014 English | Shqip
01 shtator 2015 Pml.-Kzz. no. 150/2015 English | Shqip
14 maj 2015 P. No 98/2014 English | Shqip
23 janar 2015 Pml.Kzz 7/2015
Dissenting Opinion
English | Shqip
23 janar 2015 Pml.Kzz 7/2015 English | Shqip
15 dhjetor 2014 Pml.Kzz 246/2014 English | Shqip
07 gusht 2014 PA II 3/20144 English | Shqip | Srpski
08 tetor 2014 PKL-KZZ 145/2014 English | Shqip
02 tetor 2014 PKL-KZZ 157/2014 English | Shqip
29 dhjetor 2009 PKL-KZZ no. 29/08 English | Shqip
06 dhjetor 2011 Ap-Kz 221/2011 English | Shqip
02 tetor 2012 Ap-Kz no. 61/2012 English | Shqip
24 shtator 2012 Ap-Kz no. 2/2012 English | Shqip
04 shtator 2012 Ap - Kz 20/2012 English | Shqip | Srpski
14 gusht 2012 Pkl-Kzz no. 109/2012 English | Shqip | Srpski
29 maj 2012 Ap-Kz-67/2011 English | Shqip
24 prill 2012 Pkl-Kzz no. 39/2012 English | Shqip | Srpski
02 prill 2012 PKL-KZZ-73/2010 English | Shqip | Srpski
19 janar 2012 Ap-Kz 297/10 English | Shqip | Srpski
10 tetor 2011 Pkl - Kzz 61/2011 English | Shqip
05 korrik 2011 PKL-KZZ-36/11 English | Shqip
22 prill 2011 Ap-Kzi 11/2011 English | Shqip
19 prill 2011 Ap.-Kz.No. 283/2009 English | Shqip
15 prill 2011 Pkl-Kzz 62/10 English | Shqip | Srpski
12 prill 2011 Ap.-Kz.-364/2010 English | Shqip
01 shkurt 2011 PKL-KZZ-30/10 English | Shqip
26 nëntor 2010 Api-Kzi 1/2010 English | Shqip
01 nëntor 2010 PKL-KZZ 31/10 English | Shqip
03 gusht 2010 AP-KZ, No. 128/2010 English | Shqip
04 maj 2010 Ap-Kz. No. 24/2010 English | Shqip | Srpski
22 prill 2010 Pkl-Kzz 103/09 English | Shqip
12 prill 2010 Pkl-Kzz 114/09 English | Shqip
27 tetor 2009 Ap-Kz No. 345/08 English | Shqip
20 tetor 2009 Ap-Kz. No. 344/2008 English | Shqip | Srpski
07 tetor 2009 Ap.-Kz. No. 1/2009 English | Shqip | Srpski
08 shtator 2009 Ap.-Kz.No. 402/2005 English | Shqip | Srpski
23 qershor 2009 Ap.-Kz. No. 179/2007 English | Shqip
22 qershor 2009 Ap.-Kz. No. 435/2008 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu