European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Vendimet e
Gjykatave
 BreadCrumbTrailer Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Prishtinës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
29 korrik 2016 PKR 965/13 English | Shqip | Srpski
18 nëntor 2015 PKR 1098/13 enacting clause English | Shqip | Srpski
21 shtator 2015 P. No. 144/13 - PPS. No. 30/2010 English | Shqip
03 qershor 2015 PKR.Nr.488/14 (PPS 40/13) Enact clause English | Shqip
17 shtator 2013 P 776/12 English | Shqip | Srpski
29 maj 2014 PKR 84/14 (PPS 67/10) English | Shqip
13 mars 2013 P.Kr.nr.18/14 PPS No.38/09
Enacting clause
English | Shqip
03 shkurt 2014 PKR.Nr. 1046/13 English | Shqip
18 tetor 2013 P.no. 322/09 (P.no.45/13) English | Shqip
18 qershor 2013 P.no. 709/12 English | Shqip
01 korrik 2013 P8/13 (PPS 425/09) English | Shqip
07 qershor 2013 P. no 448/2012 English | Shqip
05 qershor 2013 P.no 1656/12 English | Shqip
28 qershor 2013 P.No. 279/2012 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu