European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Operativa Monitorim Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Multimedia

Kush e përcakton agjendën për raportim rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit

31 janar

Dje, prokurorja nga EULEX-i Ewa Korpi bëri një prezantim në tryezën e rrumbullakët me temën ‘Kush e përcakton agjendën për raportim rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit’.

I organizuar nga BIRN në Kosovë, ky diskutim, mes të tjerash, u përqendrua në temat për qasjen në informata si kriter për të siguruar raportim cilësor rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Raporti i prokurorive me mediat duhet, për aq sa është e mundur, të karakterizohet me transparencë dhe qasshmëri, duke i pasur parasysh rregullat e konfidencialitetit dhe interesat e mundshme  të të dyshuarve, viktimave dhe dëshmitarëve. Përmes një qasjeje të hapur, secili mund të ndihmojë të sigurojë që mbulueshmëria të jetë sa më e saktë dhe e gjithanshme.

Raportimet nga mediat në përgjithësi, dhe veçanërisht gazetaria investigative nga gazetarë të asociuar  apo të pavarur, apo edhe OJQ-të, janë në mesin e burimeve më të rëndësishme të ngritjes së vetëdijesimit publik rreth korrupsionit.
 

Prapa

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu