European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer Lajme

Lajme

Mars

EULEX-i e mbajti një trajnim për krimet e luftës për prokurorët e Kosovës

21 mars2018

Misioni EULEX e organizoi një sesion trajnimi mbi instrumentet e të drejtës penale ndërkombëtare për ndjekjen e krimeve të luftës brenda juridiksionit të Kosovës

Grupi punues i forenzikës për dhunën seksuale dhe dhunën e bazuar në gjini

05 mars2018

EULEX-i, në partneritet me organizatën UN Women, ndihmoi në realizimin e takimit të parë të grupit punues me Policinë e Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Agjencinë Forenzike të Kosovës..

Shkurt

Xhiro Kosovën me biçikletë për fëmijët 2017 (Cycle Kosovo for Children 2017)

22 shkurt2018

Mark Dixon, Shef i Njësisë Këshilluese të EULEX-it për Çështje të Policisë dhe Kufirit, ia dorëzoi Njësisë së Kujdesit Intensiv të Neonatologjisë në Pejë, Kosovë disa pajisje shumë të nevojshme gjatë një ceremonie rasti për këtë donacion.

Janar

Në Konferencën Vjetore të Prokurorëve, Kryeprokurori i EULEX-it bëri thirrje për një frymë të ripërtëritjes dhe të pajtimit

27 janar2018

Kryeprokurori i EULEX-it, Claudio Pala e përfaqësoi EULEX-in në Konferencën Vjetore të Prokurorëve të Kosovës që u mbajt fundjavën e kaluar në Prishtinë.

Pika e Kalimit në Merdare do të jetë pjesërisht funksionale në muajin maj

26 janar2018

Zëvendës Shefi i EULEX Kosova, Bernd Thran, së bashku me Këshilltarin Doganor për MIK të EULEX-it, Alan Wilson e vizitoi dje lokacionin e Pikë Kalimit të Përbashkët (PKP) në Merdare.

EULEX dhe FBI luftojnë keqtrajtimin seksual dhe dhunën në familje në Kosovë

26 janar2018

Në përputhje me angazhimet për t’i përforcuar kapacitetet e Kosovës për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve të keqtrajtimit seksual dhe të dhunës në familje, EULEX-i, Policia e Kosovës dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara këtë javë e organizuan një trajnim të specializuar për teknikat e intervistimit mjeko ligjor.

EULEX i dhuron Doganës së Kosovës komplet të pajisjeve për inspektime

18 janar2018

Më 18 janar 2018, EULEX-i i dhuroi Doganës së Kosovës tetë komplete pajisjesh për inspektime kundër kontrabandës, të cilat do të përdoren nga zyrtarët doganorë për përmirësimin e operacioneve të kontrollit kufitar dhe kontrollit të brendshëm.

Për komunikatat për media më të hershme klikoni vitin përkatës:
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu