European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer Komunikata për Media

Shefja e Misionit EULEX Kosova i emëroi Gjyqtarët e Dhomave të Specializuara të Kosovës

07 shkurt 2017

Në përputhje me Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas rekomandimit të Komisionit Përzgjedhës të pavarur, autoriteti emërues Shefja e Misionit EULEX në Kosovë, zj. Alexandra Papadopoulou më 7 shkurt 2017 i emëroi nëntëmbëdhjetë (19) gjyqtarë në regjistrin e gjyqtarëve ndërkombëtarë të Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Zj. Papadopoulou i përgëzoi gjyqtarët dhe u uroi suksese në detyrat e tyre të ardhshme në Dhomat e Specializuara të Kosovës.

Për më shumë informata rreth gjyqtarëve të Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe mandatit të tyre, mund t’i drejtoheni drejtpërdrejtë Dhomave të Specializuara të Kosovës apo ta shfletoni faqen e internetit (www.scp-ks.org).

Prapa

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu